Generalforsamling:
   

Torsdag den 11. januar 2018 blev den

 

ordinær generalforsamling

afholdt. 56 stemmeberettigede medlemmer var mødt.

 


 

 

HUSK at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Indkaldelse jfr. vedtægten.
Vedtægten findes HER