Generalforsamling:
   

Torsdag, den 10. januar 2019 afholdes den kommende

 

ordinær generalforsamling
 

Indkaldelse med dagsorden m.v. vil blive udsendt


 

 

HUSK at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Indkaldelse jfr. vedtægten.
Vedtægten findes HER