Generalforsamling:
   

generalforsamling
 

 

2021 er udsat på ubestemt tid.

 

 

 

HUSK at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Indkaldelse jfr. vedtægten.
Vedtægten findes HER