Lokalhistorisk Forening  

Holbæk.

 

Beretning ved generalforsamlingen den 10. januar 2013.


Bestyrelsen har haft følgende sammensætning i det forløbne år.

Ulla Prinds er foreningens kasserer, Lise Aabech er sekretær.  Kaj Henningsen og Susan Jadegård er bestyrelsesmedlemmer. Som suppleanter har vi Dorte Grandt og Elisabeth Johansson. Og jeg er foreningens formand og hedder Grethe Colberg Nielsen.

Som revisorer er valgt Ejvind Dyring og Vagn Bjerge, revisorsuppleant er Johannes Petersen.

 

Bestyrelsen har afholdt 4 møder i årets løb.

 

Der er i 2012 afholdt 9 medlemsarrangementer.

 

I 2012 afholdt vi generalforsamlingen den 12. januar hvor 71 medlemmer deltog

Efterfølgende var stadsarkivar Peter Blumensaadt quizmaster i den altid populære: ”Hvornår var det nu det var?”.

 

Den 9. februar kom museumsleder Vagn Eskild Olsen fra Holbæk museum og holdt foredrag over emnet ”Da spaniolerne kom – et kulturmøde i 1808”.

Han fortalte om de spanske soldater der i marts 1806 kom til Danmark som et led i alliancen mellem Napoleon og Danmark, og om den udstilling der havde været på museet i 2011 over samme emne.

I arrangement deltog 53 medlemmer.

 

Den 8. marts kom smedemester Fritz Rasmussen og fortalte om Holbæk Ny Maskinværksted igennem 4 generationer.

61 medlemmer deltog.

 

Den 12. april var vi på rundtur med kirkegårdinspektør Henning Hansen på Sct. Nikolai Kirkegård, hvor han viste rundt og fortalte om de mest kendte grave

61 medlemmer deltog.

 

Den 28. april var foreningen inviteret til at plante et egetræ på den gamle Nikolai kirkegård.

Træet blev plantet af Lise Aabech i kirkegården ydre del ud mod Dampmøllevej. Hun navngav træet ” Livets træ”, da denne del af kirkegården fremover, skal fremstå som et parklignende område.

I har set et billede af begivenheden på efterårets program. 

 

 

Den 11. maj tog 37 medlemmer på forårstur til Odsherred hvor vi først kørte til Dragsholm, og

her fik en guidet rundvisning på slottet og efterfølgende spiste en god frokost på Lyngkroen vest for Nykøbing Sj.

37 medlemmer deltog.

Vi nød alle den dejlige bustur på de små veje igennem  det  dejlige forårsvejr.

 

Så sluttede forårssæsonen og vi ønskede hinanden god sommer.

 

Så startede efterårssæsonen, med 4 nye arrangementer.                                                   

Det første arrangement i efteråret var den 12. september, hvor vi havde besøg af Peter Korsgård som fortalte om mennesker og bygninger omkring Citroëngården.

Der var 67 deltagere.

 

Den 11. oktober havde vi besøg af formanden for lokalhistorisk forening på Tuse Næs Henning Jensen som bragte os rundt på Næsset over foredraget – Næsset på godt og ondt.

Et godt foredrag med mange smukke billeder fra området.                                                                                  

81 medlemmer deltog

 

Den 8. november havde vi så fået Lisbeth Mogensen til at fortælle os om Vennelys historie.

Vennely som har sin egen historie - blev præsenteret for os i ord og billeder.

Her deltog 86 medlemmer.

 

Den 13. december var der juleafslutning, det er altid en god aften med feststemte mennesker, julepyntede borde, og god julestemning. Igen i år var maden leveret af administrationscenterets kantine. I år fik vi så besøg af Vagabonderne som underholdt med sang og musik, en afdeling med vagabondviser, og en afdeling med julens sange..

56 medlemmer deltog.

 

Foreningen har fået oprettet en hjemmeside i 2012. Vi kan findes på adressen www.lokalhistorisk-forening-holbæk.dk

Jer der har en computer kan her se foreningens program, vedtægter og bestyrelsens sammensætning.

Vi må se i øjnene at mere og mere kommunikation foregår elektronisk i dag. 

Hvor mange har egentlig en computer og bruger internettet?    

Foreningens webmaster er Erik Aabech

 

Der ligger i vores arkivmaterialer flere udklipsbøger fra de lokale aviser i perioden fra før 1990.

Vi har drøftet i bestyrelsen om der er nogen af foreningens medlemmer der evt. kunne tænke sig at samle aktuelle udklip fra begivenheder i vores områder til f. eks. en udklipsbog for året 2013?

Tal med os om dette, hvis det har interesse.

 

Medlemsstatus.

Foreningen har ved udgangen af 2012 178 medlemmer. Heraf er der 10 nye, som er indmeldt i årets løb. Vi byder jer alle velkommen i foreningen.                                                                                                                                           

16 har udmeldt sig af foreningen, primært på grund af alder eller sygdom.

 

I årets løb har der gennemsnitlig deltaget 62 i foreningens arrangementer, det er 38 % af foreningens medlemmer.  Det er et tilfredsstillende resultat, om end det et lidt mindre en sidste år.

 

Vi ser meget gerne forslag til nye lokalhistoriske arrangementer. Der står en kasse her på klaveret,

som i kan lægge jeres forslag i.

Når vi planlægger programmerne, prøver vi i videst muligt omfang at bruge de indkomne forslag.

Vi satser på gode foredragsholdere til en rimelig pris, og at det skal være af en vis kvalitet. 

                                                                                                                                                       

Til slut vil vi gerne sige tak til alle de medlemmer, der kommer til arrangementerne. Det er altid en stor glæde at mærke jeres opbakning.

Tak til Stadsarkivet ved Peter Blumensaadt for hjælp og støtte i årets løb.

 

Samtidig en stor tak til bestyrelsen for arbejdsiver og godt samarbejde i årets løb.

Også tak til vores ægtefæller som er en stor hjælp for os omkring de praktiske opgaver.

 

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen.

 

 

 

Grethe Colberg Nielsen