Lokalhistorisk Forening
Holbæk. 

 

Beretning ved generalforsamlingen den 15. januar 2015.

  

 

Lokalhistorisk Forening har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2014, og der har været afholdt 9 medlemsarrangementer.

 

I 2014 afholdt vi generalforsamlingen den 16. januar, hvor 59 medlemmer deltog.

Et antal vi var godt tilfreds med, da der i fjernsynet var en stor håndboldkamp netop den aften.

Efterfølgende var stadsarkivar Peter Blumensaadt quizmaster i den altid populære: Hvornår var det nu det var?

 

Den 13. februar hørte vi om Odsherred jernbanen, dens historie og betydning for egnen. Her kom Ole Plum, som er markedsføringskonsulent ved A/S Regionstog, og fortalte om dette og berettede desuden om små historier fra banelivet.

I arrangement deltog 74 medlemmer.

 

Den 13. marts hørte vi beretningen om Løvenskiolderne på Løvenborg Slot ved Pia Elisabeth Wiedemann.

Foredragsholderen som er forfatter til en bog om emnet er selv ud af slægten Løvenskoild.

En slægt som har ejet slottet igennem 200 år.

80 medlemmer deltog.

 

Den 10. april havde vi inviteret pensioneret Major Frede Didriksen til at fortælle om Holbæk kaserne.

 83 medlemmer deltog. Det største antal deltagere vi har haft i denne sæson.

 

Den 23. maj tog 32 medlemmer suppleret med 10 fra Holbæk pensionistforening på bustur til Frederiksborg Slot i Hillerød.

Vi fik en guidet rundvisning i slot og kirke.

En god frokost og kaffen blev indtaget på Larsens Bøfhus i Frederikssund.  På turen hjem besøgte vi Jægerspris Slot.

Det har de senere år været vanskeligt at få et rimeligt deltagerantal til forårsarrangementet.

Vi prøver nu at arbejde på en lidt anderledes udflugt / arrangement for at se om det kunne blive mere attraktivt at deltage.

.

Så sluttede forårssæsonen og vi ønskede hinanden god sommer.

 

Efterårssæsonen startede med 4 nye arrangementer.

                                                                                                                                           .

Vi startede den 11. september, hvor vi havde besøg af Ole Nielsen som fortalte om Orøs historie fra oldtid til nutid.

Ole Nielsen som også guider turister rundt på øen berettede om Orøkors, vikingeøkse, borganlæg, dronningebesøg, Orø sten og kulturbeholder.

Der var 73 deltagere.

 

Den 9. oktober havde vi besøg af Arne Andersen fra Hørve som fortalte om Lammefjorden.

Vi hørte om Lammefjords gulerødder og Lammefjords kartofler og meget mere.                                                                              

60 medlemmer deltog

 

Den 13. november havde vi besøg fra SEAS-NVE hvor planlægningschef Olaf Bertelsen fortalte

om elektriciteten – 100 år tilbage og frem til i dag, med særlig fokus på Holbæk området.

Her deltog 67 medlemmer.

 

Den 11. december var der juleafslutning, det er altid en god aften med feststemte mennesker, julepyntede borde, og god julestemning. Igen i år var maden leveret af administrationscenterets kantine.

I år havde vi besøg af Børge Petersens orkester som underholdt med dejlig musik og ledsagede os ved sangene.

Lise Aabech læste en julehistorie og John Pedersen sang revyviser.

47 medlemmer deltog.

 

Den 27.september deltog foreningen i projekt Frivillig Fredag på Eksercerpladsen ved Kulturkasernen i Holbæk. Lokalhistorisk Forening havde en stand hvor vi viste gamle udklip , bøger og billeder – og hvor vi fik en god snak med de besøgende der havde interesse for lokalhistorie .En rigtig god dag med mange besøgende.

I år havde vi også en lille konkurrence, hvor der skulle gættes motiver fra byen.

Præmien, som der var 2 af, var en indgangsbillet til et af foreningens arrangementer.

Kaj Henningsen, Ole Lynge Madsen og undertegnede repræsenterede foreningen på standen

 

Et nyt tiltag i årets løb er at en del af bestyrelsen har stillet sig til rådighed ved lægernes vaccinationsservice, og har her indtjent et godt beløb til foreningen.

Et job vi har overtaget efter at Holbæk pensionistforening er nedlagt 1. januar 2014.

 

Foreningen har en hjemmeside. Vi kan findes på adressen www.lokalhistorisk-forening-holbæk.dk

Jer, der har en computer kan her se – foreningens program – vedtægter – og bestyrelsens sammensætning.

 

Vi ser gerne at mail benyttes ved tilmelding og vi ser også gerne at medlemmerne fremover bliver registreret pr. mail.

Mail adresserne vil kun blive brugt som kommunikation imellem det enkelte medlem og foreningen 

 

Foreningens webmaster er Erik Aabech

 

 

Medlemsstatus.

 

Foreningen har ved udgangen af 2014 166 medlemmer.

 

Heraf er der 18 nye , som er indmeldt i årets løb .

 

Vi byder jer alle velkommen i foreningen.

                                                                                                                                            

21 har udmeldt sig af foreningen, primært på grund af alder eller sygdom.

 

I årets løb har der gennemsnitlig deltaget 63 i foreningens arrangementer, det er 37 % af foreningens medlemmer.  Det er et tilfredsstillende resultat, lidt mindre end sidste år, hvor tallet var 40 %.

 

Vi ser meget gerne forslag til nye lokalhistoriske arrangementer. Der står en kasse her på bordet

som I kan lægge jeres forslag i.

Når vi planlægger programmerne prøver vi i videst muligt omfang at bruge de indkomne forslag.

Vi satser på gode foredragsholdere til en rimelig pris, og at det skal være af en vis kvalitet.

Vi må se i øjnene at det bliver sværere og sværere at få foredragsholdere til et par flasker vin.

 

Den nysgerrige mikrofon er et emne vi har talt om i bestyrelsen

F.eks. at mikrofonen er Din i nogle minutter, hvorefter mikrofonen går videre til den næste.

Er der nogen som kunne være med på det?

 

Eller er der nogle i foreningen her som kunne/ville fortælle om et lokalhistorisk emne til en hel mødeaften.?

 

Hvis der er nogen der fatter interesse for dette, så sig det til en af os fra bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har haft følgende sammensætning i det forløbne år.

 

Ulla Prinds – kasserer - Lise Aabech – sekretær – Susan Jadegård og Kaj Henningsen – bestyrelsesmedlemmer.

Undertegnede Grethe Colberg Nielsen som formand.

Som suppleanter Ole Lynge Madsen og Jørn Nielsen.

 

Desværre har vi mistet Jørn Nielsen i efteråret. Jørn Nielsen var meget vidende og interesseret i den lokale historie, og en meget behagelig person at arbejde sammen med.

Ære være Jørns minde.

 

Som revisorer er valgt Else Mårfeldt og Inge Jensen – og revisorsuppleant er John Pedersen.

 

                                                                                                                                                        .

Til slut vil vi gerne sige tak til alle medlemmer der kommer til arrangementerne, det er altid en stor glæde at se jeres glade smil og mærke jeres opbakning.

Tak til Stadsarkivet ved Peter Blumensaadt for hjælp og støtte i årets løb.

Tak til webmaster Erik Aabech for rådgivning og teknisk assistance.

 

Samtidig en stor tak til bestyrelsen for arbejdsiver og godt samarbejde i årets løb.

Også tak til vores ægtefæller som er en stor hjælp for os omkring de praktiske opgaver.

 

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen.

 

 

 

Grethe Colberg Nielsen