Lokalhistorisk Forening
Holbæk.

Beretning ved generalforsamlingen den 14. januar 2016.


Lokalhistorisk Forening har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2015 og der har været afholdt 9 medlemsarrangementer.
I 2015 afholdt vi generalforsamlingen den 15. januar hvor 65 medlemmer deltog
Efterfølgende var stadsarkivar Peter Blumensaadt quizmaster i den altid populære : Hvornår var det nu det var ?

Den 12. februar var emnet 25 år på et sidespor. Her hørte vi Kasper Lomholt daglig leder af daglig leder af hotel Sidesporet og restaurant, tidligere Vandrehjemmet berette om 25 års historie fra gamle togvogne til kulturbiograf og klatrepark.
I arrangement deltog 70 medlemmer.

Den 12. marts havde vi besøg af Preben E. Nielsen som causerede over emnet. – Her er mit liv – med gamle minder fra Holbæk - og hans hjemegn Bramsnæs.
Det er altid en glæde når foreningens egne medlemmer underholder i foreningen, hvilket det også var denne aften.
70 medlemmer deltog.

Den 9. april 2015 – hørte vi anledning i af 75 året for Danmarks besættelse, om personer, hændelser og aktioner i besættelsesårene.
Med baggrund i unikke lydbåndsoptagelser fra 1973 og billeder, blev emnet levende og medrivende fortalt af Jonna og John Helmersen fra Lille Skensved.
69 medlemmer deltog.

Den 29. maj tog 25 medlemmer på madpakketur til Malergården.
Vi kørte i privatbiler til Malergården, hvorefter vi spiste den medbragte mad på museets gårdsplads
Kl. 13.00 var der omvisning på museet med guide. Derefter var der tid til på egen hånd at se museet og de smukke omgivelser. Vi afsluttede besøget med at indtage kaffen i cafeen.

Så sluttede forårssæsonen og vi ønskede hinanden god sommer.

 

Efterårssæsonen startede med 4 nye arrangementer.

Vi startede den 10. september hvor aftenens emne var – fra Asmussen og Weber til Perspektiva A/S, hvor tømrermester Svend Erik Nielsen fra Perspektiva A/S på Østerled fortalte om firmaet.
Der var 73 deltagere.

Den 8. oktober fortalte civilastronom Hans Jørgen Fogh Olsen i ord og billeder om Brorfelde. Han kaldte sit foredrag København Universitets astronomiske observatorium i Brorfelde i dens storhedstid fra 1960 – 1980.
51 medlemmer deltog

Holbæk Sangkor havde i april 2015 - 165 års jubilæum ,og den 12. november kom sangkorets formand Jytte Fogelberg, og gav et godt resume af foreningens virke og oplevelser igennem alle årene .
Assisteret af korets pianist Hanne Christensen sang vi et par sange fra sangkorets repertoire.
Her deltog 49 medlemmer.

Den 10. december var der juleafslutning , det er altid en god aften med feststemte mennesker, julemad og julepyntede borde, Julestemningen var helt i top godt hjulpet af aftenens pianist Gitte Sonne og det sangglade publikum.
36 medlemmer deltog.

Bestyrelsen overvejer om vi til næste år vil finde en anden model at afvikle juleafslutningen på, som vil give en lidt større mødedeltagelse .

Igen i år har en del af bestyrelsen stillet sig til rådighed ved lægernes vaccinationsservice, som sørger for den offentlige influenza vaccination. Der er her indtjent et godt beløb til foreningen.

Det store Theselskab, som hver år afholdes i museumsgården, er vi tilmeldt til i 2016. Det er den 4. september, hvor vi håber at se flere af foreningens medlemmer.

Foreningen har en hjemmeside. Vi kan findes på adressen www.lokalhistorisk-forening-holbæk.dk Jer der har en computer kan her se –foreningens program –vedtægter – og bestyrelsens sammensætning.

Vi ser gerne at mail benyttes ved tilmelding, og vi ser også gerne at medlemmerne fremover bliver registreret pr. mail.

Desuden har vi brug for fødselsår, når vi skal udfylde skema til kommunen om foreningens virke. Det skal vi også benytte hvis vi evt. vil søge kommunen om tilskud. Vi har disse data på mange af medlemmerne, men mangler på flere.

Foreningens webmaster er Erik Aabech

Der er i foreningen tilmelding til hvert møde, det gør vi af hensyn til bestilling af servering fra køkkenet. Der betales et beløb for hver bestilt kuvert. Her i efteråret har der været en større andel af de tilmeldte, som ikke er mødt til aftenens arrangement, dette giver foreningen et økonomisk tab.
Det er sure penge at betale. Kan I hjælpe os med det ?

 

Medlemsstatus.
Foreningen har ved udgangen af 2015 162 medlemmer. Heraf er der 13 nye, som er indmeldt i årets løb.
Vi byder jer alle velkommen i foreningen.
17 har forladt foreningen i årets løb.

I årets løb har der gennemsnitlig deltaget 56 i foreningens arrangementer, det er 35 % af foreningens medlemmer. Det er et tilfredsstillende resultat, lidt mindre end sidste år, hvor tallet var 37 %.

Vi ser meget gerne forslag til nye lokalhistoriske arrangementer. Der står en kasse her på bordet, som I kan lægge jeres forslag i.

Når vi planlægger programmerne prøver vi i videst muligt omfang at bruge de indkomne forslag.
Så er der nogle ting vi har tænkt på:
- er der nogle i foreningen her som kunne/ville fortælle om et lokalhistorisk emne til en mødeaften.?
- er der er nogen i foreningen der vil skrive en artikel om et lokalhistorisk emne, som kan udsendes sammen med
   vores program.?
– er der nogen som vil klippe udklip fra lokalavisen og lave en udklipsmappe?
   Vi har nogle modeller her som er nogle år gamle ?
Hvis der er nogen der fatter interesse for disse forslag, så sig det til en fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har haft følgende sammensætning i det forløbne år.
Ulla Prinds – kasserer - Lise Aabech – sekretær – Susan Jadegård og Kaj Henningsen – bestyrelsesmedlemmer.
Undertegnede Grethe Colberg Nielsen som formand.
Som suppleanter Ole Lynge Madsen og Annelise Nielsen.
Som revisorer er valgt Else Mårfeldt og Inge Jensen – og revisorsuppleant er John Pedersen.

Til slut vil vi gerne sige tak til alle medlemmer der kommer til arrangementerne, det er altid en stor glæde at se jeres glade smil og mærke jeres opbakning.

Tak til Stadsarkivet ved Peter Blumensaadt for hjælp og støtte i årets løb.
Tak til webmaster Erik Aabech for rådgivning og teknisk assistance.
Samtidig en stor tak til bestyrelsen for arbejdsiver og godt samarbejde i årets løb.
Også tak til vores ægtefæller som er en stor hjælp for os omkring de praktiske opgaver.

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen.

Grethe Colberg Nielsen