Lokalhistorisk Forening

Holbæk. 

Beretning ved generalforsamlingen den 12. januar 2017.

Lokalhistorisk Forening har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2016 og der har været afholdt 9 medlems-arrangementer. 

I 2016 afholdt vi generalforsamling den 14. januar hvor 53 medlemmer deltog. 

Efterfølgende var stadsarkivar Peter Blumensaadt quizmaster i den altid populære: Hvornår var det nu, det var? 

Den 14. februar havde vi besøg af Steen Westh som fortalte om sin tid som pressefotograf på Holbæk Amts Venstreblad og Sjællands Tidende i perioden fra 1975 - 1980. Han viste desuden mange billeder fra perioden, og det vækker altid begejstring, når vi ser nogen vi kender, eller har kendt.
I arrangement deltog 82 medlemmer.  

Tidligere teaterchef og turistchef i Holbæk Ina Løndal besøgte foreningen den 10. marts, og havde valgt at kalde sit foredrag – En anden-generations jysk indvandrer fortæller ….
56 medlemmer deltog. 

Den 14. april 2016 havde vi et virksomhedsbesøg på Berendsen Textil Service på Vølundsvej 6 i Holbæk, hvor 33 medlemmer deltog.
Vi fik en fin modtagelse, en guidet omvisning og et foredrag om virksomheden under kaffen. Jeg tror vi alle syntes at det var en stor oplevelse at se og høre om virksomhedens mange funktioner.

 

Den 27. maj tog 30 medlemmer på sommerudflugt til Nykøbing Sj. Turen gik til det tidligere statshospital, hvor der var rundvisning med guide på området . Her blev fortalt om hospitalets storhedstid og udvikling fra det stod færdigt i 1915 og til i dag.
Skuespiller Bente Eskesen fra Dragsholm revyen demonstrerede flere steder via skuespil - historier, Sindsstemninger og situationer fra livet på stedet.  

Alle var enige om at det var meget morsomme og meget tankevækkende indslag om livet på det psykiatriske hospital.
Vi sluttede dagen af med frokost på restaurant Paparazzi i Nykøbing.  

Så sluttede forårssæsonen og vi ønskede hinanden god sommer. 

Efterårssæsonen startede med 4 nye arrangementer.  

Den 8. september havde vi arrangeret et aftenbesøg på Audebo pumpestation. Her fik vi en guidet rundvisning såvel ude som inde og en god information om pumpestationen fra ca. 1875 til i dag.
Aftenskaffen blev nydt i Holbæk på restaurant Mega bowl..
33 medlemmer deltog.                                                                                                                       .

 

Den 13. oktober kom brødrene Jørgen og Niels Sønderbye og fortalte om på deres opvækst på Holbæk Slots Ladegård. Vi fik et godt indblik i, hvordan livet var på gården i gamle dage. 
88 medlemmer deltog.

Den 10. november kom Ole Puggaard og fortalte om Naverne.
Vi blev orienteret om naverne generelt og om hans egne oplevelser som naver på rejser rundt i Europa. Vi afsluttede aftenen med at synge naversangen.
Her deltog 49 medlemmer.

Den 8. december var der juleafslutning, hvor vi havde valgt en anden model end tidligere år. Men ingen blev snydt for hverken julepynt eller julesange.
Vi mødtes kl.19.00 hvor kaffen blev serveret. Herefter underholdt Odins Ravne med deres fortællekunst,  hvor vi hørte både lokalhistorier og julehistorier.
Vi afsluttede aftenen med chokolade, frugt og Ris a la mande med et glas portvin til.
Hvorefter vi ønskede hinanden glædelig jul.
47 medlemmer deltog. 

Igen i år har en del af bestyrelsen stillet sig til rådighed ved lægernes vaccinationsservice, som sørger for den offentlige influenza vaccination.
Vi siger tak til bestyrelsen for dette arbejde, hvor det indtjente beløb tilfalder Lokalhistorisk Forening.
Beløbet kan ses i det udsendte regnskab.  

Lokalhistorisk Forening deltog den 4. september i Det store Theselskab i museumsgården. Alle sejl var sat til. Vejret var desværre ikke med os, så mens regnen skyllede ned, blev arrangementet afsluttet allerede kl. 14.30, hvor alt var vådt.  

Foreningen har en hjemmeside. Vi kan findes på adressen www.lokalhistorisk-forening-holbæk.dk
Jer, der har en computer, kan her se foreningens program, vedtægter og bestyrelsens sammensætning.

Vi ser gerne at mail benyttes ved tilmelding og vi ser også gerne at medlemmerne fremover bliver registreret pr. mail.  

Vi bestiller mødeaftenens traktement i køkkenet her, og er glade for både jeres tilmeldinger og evt. afmeldinger. Sådan at vi kan tilpasse vore bestillinger til det antal personer der møder op.  

Som I kan se på det nye program skal kontingentet fremover betales kontant ved møderne eller via bank eller netbank. Det har vi valgt fordi vi skulle have trykt nye girokort- og fordi det er dyrt at betale over giro. 

Medlemsstatus. 

Foreningen har ved  udgangen af  2016 152 medlemmer.
Heraf er der 13 nye, som er indmeldt i årets løb.
Vi byder jer alle velkommen i foreningen.  

23 har forladt foreningen i årets løb. 

I årets løb har der gennemsnitlig deltaget 53 i foreningens arrangementer, det er 35 % af foreningens medlemmer.  Det er det samme resultat som sidste år.  

Vi ser meget gerne forslag til nye lokalhistoriske arrangementer. Der står en kasse her på bordet,
som I kan lægge jeres forslag i.
Når vi planlægger programmerne prøver vi i videst muligt omfang at bruge de indkomne forslag. 

Så er der nogle ting vi har tænkt på - og det er en gentagelse fra beretningen 2015 - er der nogle i foreningen her, som kunne/ville fortælle om et lokalhistorisk emne til en mødeaften?
Er der nogen i foreningen, der vil skrive en artikel om lokalhistoriske emner, som kan udsendes sammen med vores program?
Hvis der er nogen, der fatter interesse for disse forslag, så sig det til en fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen har haft følgende sammensætning i det forløbne år: 

Ulla Prinds – kasserer - Lise Aabech – sekretær – Susan Jadegård og Kaj Henningsen – bestyrelsesmedlemmer.
Undertegnede, Grethe Colberg Nielsen, som formand.
Som suppleanter Ole Lynge Madsen og Annelise Nielsen.
Som revisorer er valgt Else Maarfelt og Inge Jensen – og revisorsuppleant er John Pedersen.
Foreningens webmaster er Erik Aabech.
Til slut vil vi gerne sige tak til alle medlemmer, der kommer til arrangementerne, det er altid en stor glæde at se jeres glade smil og mærke jeres opbakning.
Tak til Stadsarkivet ved Peter Blumensaadt for hjælp og støtte i årets løb.
Tak til webmaster Erik Aabech for rådgivning og teknisk assistance.  

Samtidig en stor tak til bestyrelsen for arbejdsiver og godt samarbejde i årets løb.
Også tak til vores ægtefæller som er en stor hjælp for os omkring de praktiske opgaver.

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen. 

Grethe Colberg Nielsen