Torsdag, den 10. januar 2019 er den næste

ordinære generalforsamling

berammet. Husk derfor, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Indkaldelse med bilag vil blive udsendt.

Vedtægten kan i sin helhed ses på vor hjemmeside.

 


Kom direkte til vedtægterne,
KLIK HER
PDF-format