I øjeblikket er der ikke indsat informationer!
 

Fælles for møderne - medmindre andet er anført i beskrivelsen - er mødested og -tid:

Holbæk Borgerservices mødesal, Jernbanevej 6, Holbæk.
Vi har adgang dertil gennem centerets parkeringsplads på Dampmøllevej.
Døren åbnes kl.18:30 og møderne begynder kl. 19:00.
For ”ikke-medlemmer” koster det kr. 50,- til almindelige foredrags-møder.

Tilmeldinger