Velkommen til foreningens
hjemmeside.

Info til foreningens medlemmer.

Generalforsamlingen, som er berammet til at finde sted torsdag, den 11. marts 2021, er aflyst. Det samme er alle påtænkte arrangementer, desværre.
Når vaccinationerne er gennemført, situationen stabiliseret og myndighederne igen tillader forsamlinger samt åbner mulighederne for benyttelse af mødeolokali-teterne, ser vi frem til at gennemføre en generalforsamling. Vi kan naturligvis ikke sætte en dato, men vi følger situationen nøje. Vi udsender informationer tidligst efter sommeren.
Bestyrelsen har et stort ønske!
Er den muligt, at de medlemmer, som har adgang til e-mail, oplyser adressen til foreningen. Ønsket er begrundet i en meget lettere kontaktmulighed til medlemmerne, ligesom det er væsentligt billiger. Porto m.v. beløber sig til omkring kr. 1000,-.
Send oplysningen til bestyrelsesmedlem, Lise Aabech, mail: lise@aabechs.dk

De bedste hilsner og ønsker om en god sommer fra

Bestyrelsen

/februar 2021